Hannatar julkaisujärjestelmä
Etusivu | Yritys | Linkkejä | Ota yhteyttä | pieni fonttikoko |   iso fonttikoko  

Kokko-Kokki Oy

Kokko-Kokki Oy perustettiin 1.11.1989. Aluksi yrityksen toimialana olivat ohjelma- ja pitopalvelut. Atk-alan palveluihin Kokko-Kokki Oy keskittyi 1990-luvun loppupuolelta alkaen.

Nykyisin Kokko-Kokki Oy tarjoaa mm. www-sivustojen tuottamis- ja ylläpitopalveluja sekä atk-ylläpitoa. Yrityksen asiakkaat ovat pääasiassa yrityksiä ja yhteisöjä.

Www-sivujen ja sähköisten palvelujen tulee olla tasa-arvoisesti kaikkien käytettävissä.

Kokko-Kokki Oy:n tarjoamat atk-palvelut voidaan mukauttaa yrityksen tarpeisiin, jolloin yritys voi keskittyä ydintoimintoihinsa atk-asioiden sijaan.

Yrityksen tarjoamia palveluja ovat mm.

Www-sivujen tuottaminen ja ylläpito
Atk-ylläpito
Www-sivujen esteettömyyskartoitukset

Www-sivujen tuottaminen ja ylläpito

Hannatar-julkaisujärjestelmä

Hannatar on internetissä toimiva monikanavainen julkaisujärjestelmä, joka mahdollistaa sivustojen ylläpidon ilman erityistä teknistä osaamista.

Sivustosta on mahdollista suunnitella graafinen makupala, jossa sivuston tilaajan omat tarpeet ovat keskeisessä roolissa. Graafisuudesta huolimatta sivustojen tulisi olla kaikkien saavutettavissa. Tämä on mahdollista, sillä graafisuus ei sulje pois esteettömyyttä ja käytettävyyttä.

Atk-ylläpito

Järjestelmän ylläpito, käytettävyys ja jatkuva palvelu
Miten ylläpitää alati muuttuvaa IT-ympäristöä?

Monet yritykset tai yhdistykset ovat monesti ulkoistaneet atk-asiansa tai kirjanpitonsa. Ulkoistaminen on hyvä vaihtoehto, sillä esim. atk-ala vaatii erityisosaamista, jota pienestä yrityksestä tai yhdistyksestä ei välttämättä löydy. Lisäksi atk-paleluja tarjoava yritys antaa laajemman näkökulman ja tuo uuden mahdollisuuksien resurssien parempaan käyttöön.

  • Järjestelmän ylläpito
  • Järjestelmän käytettävyydestä vastaaminen
  • Laadukas asiakaspalvelu

WWW-sivustojen saavutettavuustestaus

Kun sivusto suunnitellaan alusta alkaen esteettömäksi, sen käyttö on mahdollista kaikille internetin käyttäjille. Esteettömyydessä on seikkoja, jotka parantavat myös esim. hakukonenäkyvyyttä. Lisäksi selkeys ja helppokäyttöisyys tuovat kävijän sivustolle uudelleenkin. Esteettömyyden huomioon ottaminen sivustojen suunnittelussa ei vaadi paljon, mutta hyödyttää molempia osapuolia pitkään.

Kokko-Kokki Oy on tehnyt www-sivustojen saavutettavuustestauksia vuodesta 2003. Testauksen tarkoituksena on laatia objektiivinen raportti toimeksiannetusta sivustosta ja siihen liittyvistä erityiskysymyksistä.
Saavutettavuustestauksen tilaus
* Sivun alkuun

Kokko-Kokki Oy
Vanha Puroniitynpolku 3 D 29
Käyntiosoite: Rapakivenkuja 4 N 95
Gsm: 040 5594 739 | email: tero.kokko[]kokkoy.fi

Päivitetty: 12.5.14 Webmaster